Analiza klastrów klasyfikacji objawów w klasie utajonej identyfikuje odrebne podgrupy w ramach wysokiego ryzyka klinicznego zespolu psychozy

Zespół klinicznie wysokiego ryzyka wystąpienia psychozy (CHR-P) jest heterogenny pod względem klinicznej prezentacji i wyników. Identyfikacja bardziej jednorodnych podtypów tego zespołu może pomóc w wyjaśnieniu jego etiologii i poprawie przewidywania choroby psychicznej. W badaniu tym zastosowano analizę klasterów ukrytych (LCCA) do oceny symptomów z badań Longitudinal Studies 1 i 2 przeprowadzonych przez North American Prodrome (NAPLS 1 i 2). Analizy te dostarczyły dowodów na trzy do pięciu podgrup w obrębie zespołu CHR-P. Różnice w negatywnych i niezorganizowanych objawach wyróżniły się w podgrupach. Stwierdzono, że członkostwo w podgrupach przewiduje konwersję na psychozę. Autorzy porównują metody stosowane w tym badaniu z poprzednimi próbami identyfikacji bardziej homogennych podgrup osób CHR-P i omawiają, w jaki sposób wyniki te mogą być testowane w przyszłych próbach osobników CHR-P. [podobne: cialis cena, lek bez recepty na owsik, skierowania do sanatorium zwroty ]

Powiązane tematy z artykułem: cialis cena lek bez recepty na owsik skierowania do sanatorium zwroty