Bialko translokatora (TSPO) i kaskady naprezen w mysich modelach psychozy z zaburzeniami zapalnymi

Zmiany w kaskadzie zapalnej są związane z patofizjologią psychozy. Białko translokatora 18 kDa (TSPO) zostało użyte do oceny procesów neurozapalnych w zaburzeniach psychotycznych. Nie jest jednak jasne, czy TSPO, białko mitochondrialne, może być interpretowane jako ogólny wskaźnik zapalenia w chorobach z udziałem psychozy. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zbadaliśmy sygnalizację TSPO w reprezentatywnych modelach myszy pod kątem psychozy z zaburzeniami zapalnymi. Macierzyńska aktywacja immunologiczna i krótkookresowe modele ekspozycji na warianty miedzi wykazują różną sygnalizację TSPO. Ponadto zaobserwowaliśmy podobieństwa i różnice w ich odpowiednich ścieżkach stresu, w tym w sygnalizacji hormonu stresu i stresie oksydacyjnym, które są funkcjonalnie połączone z reakcjami zapalnymi. Proponujemy, aby dokładniejsze badania nad rozkładem TSPO w stanach neurozapalnych i innych kaskadach stresu związanych z objawami psychotycznymi pozwoliły nam zrozumieć mechanizmy biologiczne leżące u podstaw zachowań psychozowych. [przypisy: badanie ubm, muzykoterapia warszawa, dyżury aptek kluczbork ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie ubm dyżury aptek kluczbork muzykoterapia warszawa