Metaanaliza powiazania polimorfizmów genetycznych z hamowaniem wstepnym akustycznej reakcji przestrachu

Bramkowanie sensomotoryczne mierzone za pomocą hamowania wstępnego (PPI) akustycznej reakcji zaskoczenia (ASR) zostało zaproponowane jako jeden z najbardziej obiecujących elektrofizjologicznych endofenotypów schizofrenii. W ostatnim dziesięcioleciu wiele publikacji doniosło o znaczących związkach między genetycznym polimorfizmem a PPI w próbkach pacjentów ze schizofrenią i zdrowych ochotników. Jednak ogólna ocena rzetelności tych wyników nie została dotąd opublikowana. Dlatego wykonaliśmy pierwszą metaanalizę opublikowanych i niepublikowanych związków pomiędzy polimorfizmami genów a PPI ASR. Niepublikowane związki między genetycznymi polimorfizmami a PPI uzyskano z trzech niezależnych próbek. Łącznie uwzględniono 120 pojedynczych obserwacji z 16 niezależnych próbek z 2660 uczestnikami badania i 43 polimorfizmami. Po korekcie dla wielokrotnego testowania w oparciu o współczynnik fałszywego wykrywania i biorąc pod uwagę liczbę analizo wanych polimorfizmów, wykazano znaczące asocjacje dla czterech wariantów, nawet jeśli żadne z tych powiązań nie przeżyło korekty całego genomu ( P <5 2018

Powiązane tematy z artykułem: