Srodkowa czesc sklepienia jamy nosowej

Szerokość dna zależna jest od rozległości zatok szczękowych. Gdy zatoka jest wąska, dolny przewód może być stosunkowo szeroki i odwrotnie. W płaszczyźnie strzałkowej dno jamy nosowej jest poziome, a tylko brzuszny brzeg jest zagięty ku górze i zwęża ujście. Dlatego też dno jamy nosowej znajduje się niżej niż brzeg nozdrzy. Środkowa część sklepienia jamy nosowej jest utworzona przez blaszkę sitową kości sitowej (lamina cribrosa ossis ethmoldalis ). Jest to właściwe sklepienie. Musimy również pamiętać o tym, że ku dołowi brzusznie znajdują się kości czołowe i nosowe, a grzbietowo – kość klinowa, skrzydło lemiesza i wyrostek klinowy kości podniebiennej (proc. s phenoid. ossis palatini). Szerokość- sklepienia sięga od 1 mm od przodu do około 5 mm ku tyłowi. Przednia część bocznej masy sitowej styka się niemal z blaszką prostopadłą (lamina perpendicularis), Blaszka sitowa (lamina cribrosa) jest przebita przez otworki dla włókien nerwu węchowego, który biegnie do płata węchowego (lobu; olfactorius), leżącego tuż ponad nią. [przypisy: kalmary wartości odżywcze, obroża foresto allegro, rehabilitacja ud ]

Powiązane tematy z artykułem: kalmary wartości odżywcze obroża foresto allegro rehabilitacja ud