Zaklócone przetwarzanie danych przestrzennych zwiazane z deficytami motywacyjnymi w rzeczywistych sytuacjach u pacjentów ze schizofrenia

Deficyt motywacyjny u pacjentów ze schizofrenią niekorzystnie wpływa na różne dziedziny życia codziennego. Ten objaw w codziennych sytuacjach życiowych objawia się złożonym wzorcem zachowań, którego korzenia nie można uprościć do upośledzonego schematu motywacji do nagrody. Badanie to miało na celu zidentyfikowanie upośledzenia sieci pamięci, która leży u podstaw deficytów motywacyjnych obserwowanych u pacjentów ze schizofrenią w sytuacjach rzeczywistych. Podczas badania funkcjonalnego rezonansu magnetycznego 20 pacjentów ze schizofrenią i 20 normalnymi kontrolami wykonało zadanie naśladujące rzeczywiste sytuacje, w których awatar proponował udział w codziennej aktywności z wewnętrzną lub zewnętrzną nagrodą. Oceniono efekty grupowe i rodzaj nagrody w odniesieniu do aktywności mózgu. Ponadto, przeanalizowano interakcje psychofizjologiczne dla kory grzbietowej przedniej obręczy (dACC) i wyspy, które są kluczowymi węzłami sieci. Ak ceptacja propozycji była znacznie wyższa w przypadku nagród wewnętrznych, niż w przypadku nagród zewnętrznych w grupie kontrolnej, podczas gdy pacjenci nie wykazali różnicy. Wyniki obrazowania wykazały efekt grupowy w dACC, prawej wyspie, wzgórzu i zakręcie językowym. DACC wykazał negatywne oddziaływanie kontrastu z regionami lewej grzbietowo-bocznej kory przedczołowej, a prawidłowa izolacja wykazała dodatnie oddziaływanie kontrastu z zakrętem potylicznym i zakrętem przedśrodkowym. Wyniki te sugerują, że pacjenci nie wykazują odmiennych zachowań uczestniczących pomiędzy czynnościami z nagrodami wewnętrznymi i zewnętrznymi, co można wyjaśnić efektem podłogi. Zakłócone przetwarzanie danych statystycznych w schizofrenii, w tym nienormalna sieć danych i odłączenie sieci pamięci i nagród, może wyjaśniać brak motywacji do codziennych czynności. [patrz też: ośrodek leczenia uzależnień wrocław, kalmary wartości odżywcze, jezyk geograficzny ]

Powiązane tematy z artykułem: jezyk geograficzny kalmary wartości odżywcze ośrodek leczenia uzależnień wrocław