Dno jamy nosowej

Te owalne otwory są ograniczone od góry przez skrzydła lemiesza (alae uomeris); bocznie przez płytki przyśrodkowe wyrostka skrzydłowatego kości klinowej (proc. pterigoidei ossis sphenoidalis), przyśrodkowo przez lemiesz (vomer), a od dołu przez blaszkę poziomą kości podniebiennej (lamina horizontalis ossis palatini), Płaszczyzna nozdrzy tylnych jest zależna od stopnia prognatyzmu. Dno jamy nosowej. Dno jamy nosowej jak i sklepienie jamy ustnej jest utworzone przez wyrostek podniebienny szczęki górnej oraz wyrostek poziomy kości podniebiennych (proc. palat. maxillae oraz proc. horizontalis . ossis palatini). Stosunek wysklepienia podniebienia do dna jamy nosowej stanowi ostatnio częsty przedmiot dyskusji, zwłaszcza wśród ortodontów. Szeroko wysklepione podniebienie może odpowiadać prawidłowemu dnu jamy nosowej, a wąsko wysklepionemu podniebieniu szerokie dno. [przypisy: cialis cena, zaburzenia integracji sensorycznej test, muzykoterapia warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: cialis cena muzykoterapia warszawa zaburzenia integracji sensorycznej test