Normalna spermatogeneza u mężczyzny ze zmutowanym hormonem luteinizującym ad 6

Immunoprecypitaty z lizatów komórkowych inkubowanych z przeciwciałem anty-V5, jak opisano wcześniej, 2 zawierały obie podjednostki, wskazując na występowanie heterodimeryzacji podjednostek alfa i beta (Figura 3B). Jednak immunoprecypitaty zawierały mniej zmutowanego hormonu luteinizującego beta niż typ dziki (stosunki w dwóch niezależnych eksperymentach, 1: 8 do 1:10). Cykliczna akumulacja AMP była znacząco obniżona w połączeniu ze zmutowanym hormonem luteinizującym w porównaniu z hormonem typu dzikiego (Figura 3C). Zakładając, że większość wydzielanego zmutowanego hormonu luteinizującego jest dimeryzowana, podobnie jak hormon luteinizujący typu dzikiego, średnia (. SD) funkcja resztkowa (mierzona w trzech niezależnych eksperymentach) zmutowanego hormonu wynosiła 0,73 . 0,32% masy dzikiego hormon typu.
Dyskusja
Opisywany pacjent nie wykazywał spontanicznej wirylizacji, bardzo niskiego poziomu testosteronu w surowicy i minimalnej aktywności hormonu luteinizującego – ale całkowitej, ilościowo prawidłowej spermatogenezy.
U ludzi występują trzy fale wzrostu komórek Leydiga: pierwszy, w okresie przedporodowym, kiedy wzrost zależy od ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej; a drugi i trzeci, odpowiednio, w okresie okołoporodowym i okresie dojrzewania, gdy wzrost jest ściśle pod kontrolą hormonu luteinizującego. 9-11. Niemowlęta płci męskiej przejawiają przejściową, postnatalną aktywację generatora impulsów hormonu uwalniającego gonadotropiny, wywołując wzrost pęcherzyków płucnych. hormon luteinizujący i testosteron, który jest skorelowany z prawidłową dorosłą spermatogenezą i płodnością.17 Częściowa stymulacja proliferacji, dojrzewania i funkcji hormonu luteinizującego w komórkach Leydiga mogła wystąpić w jądrach naszego pacjenta, zarówno w okresie okołoporodowym, jak i w okresie dojrzewania, indukować spermatogenezę. Wiadomo, że zmutowany hormon luteinizujący u naszego pacjenta zachowuje częściową aktywność z dwóch powodów. Po pierwsze, jego próbka biopsji jądra zawierała dojrzałe komórki Leydiga wyrażające enzymy rozszczepiające łańcuchy cholesterolowe CYP-cholesterol oraz hydroksylazę CYP 17., które są wymagane do syntezy testosteronu – ekspresja tych enzymów jest ściśle zależna od hormonu luteinizującego. Po drugie, poziom śródskórnego testosteronu u pacjenta (20,2 ng na gram) znacznie przekroczył (o 40) poziom testosteronu w surowicy, co jest niezgodne z produkcją testosteronu w jądrach.
Niska produkcja wewnątrzkomórkowego testosteronu i wynikające z niego słabe wydzielanie testosteronu do surowicy (Tabela i Tabela S1 w Dodatku Dodatkowym) były niewystarczające do wywołania wirylizacji, ale mimo to były w stanie, we współpracy z funkcjonalną osią hormonalną stymulującą pęcherzyk, wywieranie lokalnego parakrynnego wpływu na sąsiadujące komórki Sertoliego i wywoływanie rozwoju i dojrzewania kanalików nasiennych, które są wymagane do pełnej spermatogenezy.18 Nasze odkrycia potwierdzają niedawną propozycję, że wrodzony hipogonadyzm hipogonadotropowy jest leczony zarówno noworodkowo, jak i w okresie dojrzewania, poprzez podawanie egzogennych gonadotropin naśladujących fizjologiczne przepływy gonadotropinowe.17,19 Jak opisano u mężczyzn z innymi mutacjami LHB, u naszego pacjenta wystąpił nieprawidłowy poziom inhibiny B, biorąc pod uwagę wysoki poziom hormonu folikulotropowego w osoczu.2.3 Mogło to wynikać z niedostateczny rozwój hormonu folikulotropowego Pętla sprzężenia zwrotnego węglowodorów.20
Stwierdzono, że homozygotyczna delecja LHB pacjenta i dwóch jego heterozygotycznych, nieobjętych wadami członków rodziny występuje w pobliżu mostka dwusiarczkowego tworzącego motyw fałdujący węzeł cystynowy.
[patrz też: dyżury aptek kluczbork, jezyk geograficzny, muzykoterapia warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek kluczbork jezyk geograficzny muzykoterapia warszawa