Normalna spermatogeneza u mężczyzny ze zmutowanym hormonem luteinizującym ad 7

Ten region może tolerować zmiany konformacyjne.16 U samców myszy z niedoborem receptora hormonu luteinizującego, spermatogeneza przebiega do wydłużonego stadium spermatologicznego, a myszy są niepłodne. [21] Jednak obecnie istnieją znaczne różnice w hormonalnej regulacji spermatogenezy między naczelnymi a gryzoniami. Tak więc, aby uzyskać uzupełniające informacje na temat utrzymywania spermatogenezy u zdrowych mężczyzn poddawanych supresji gonadotropinowej, przeprowadzono badania na mężczyznach z zastosowaniem hormonalnych protokołów antykoncepcyjnych. Po podaniu testosteronu zarówno hormon luteinizujący, jak i hormon folikulotropowy są obniżone do minimalnych poziomów, hamując wytwarzanie testosteronu wewnątrznerkowego u tych mężczyzn.22,23 Poziomy testosteronu wewnątrzracyklicznego podobne do poziomów w surowicy (3,8 . 1,3 ng na mililitr [13,2 . 4,5 nmol] na litr]) 24 nie może utrzymać ilościowo normalnej produkcji nasienia. Jednak stwierdzono, że niski poziom testosteronu w komórkach jest wystarczający do utrzymania niskiego poziomu spermatogenezy u niektórych mężczyzn z wcześniejszym prawidłowym rozwojem jąder i prawidłowym dojrzewaniem plemników.22 Obecnie minimalny poziom testosteronu wewnątrzkomórkowego wymagany do wywołania i utrzymania normalnej produkcji spermy w mężczyźni nie są znani.6,22
To badanie jest sprzeczne z obecną mądrością, ponieważ pokazuje, że całkowita i ilościowo normalna spermatogeneza może być wywołana i utrzymana przez niski poziom aktywności hormonu luteinizującego po urodzeniu iw okresie dojrzewania. Lepsze zrozumienie wewnątrzmikularnego mikrośrodowiska hormonalnego wymaganego przez całe życie (a zwłaszcza w okresach okołoporodowych i okołoporodowych) dla spermatogenezy u dorosłych może skutkować lepszymi strategiami leczenia niektórych pacjentów z niepłodnością oraz opracowywania hormonalnych metod antykoncepcyjnych dla mężczyzn.22,23
[patrz też: allegro hantle, jezyk geograficzny, zaburzenia integracji sensorycznej test ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro hantle jezyk geograficzny zaburzenia integracji sensorycznej test