Nos wewwnetrzny

Nos wewwnętrzny. Jama nosowa składa się z dwóch przewodów nosowych wspólnych przedzielonych przegrodą oraz ze ścian bocznych z tworami dodatkowymi, jak małżowiny i zatoki. Od przodu znajdują się nozdrza przednie (nares), od tyłu jama nosowa łaczy się z jamą nosowo-gardłową za pomocą nozdrzy tylnych (choanae). Przyśrodkowa część górna jamy nosowej stanowi okolicę węchową (regio olfactoria), podczas gdy pozostała część stanowi okolicę oddechową (regio respiratoria). Na przekroju czołowym każdy przewód nosowy ma kształt trójkątny z wierzchołkiem zwróconym ku nasadzie blaszki sitowej (laminae cribosae), a częścią szerszą ku podstawie. Ściana boczna jest nieregularna z powodu małżowin i innych tworów, jak: grobla nosa (agger nasi), wyrostek haczykowaty (processus uncinatus), bańka sitowa (buil etbmoidalis). Na przekroju strzałkowym przedstawia on kształt czworokątny, przy czym sklepienie i podstawa są mniej więcej równolegle. Część przednia stanowi profil nosa zewnętrznego. Część grzbietowa stanowi przednią ścianę zatoki klinowej, nozdrza tylne i brzeg podniebienia twardego. [podobne: mysłowickie centrum zdrowia, allegro hantle, kalmary wartości odżywcze ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro hantle kalmary wartości odżywcze mysłowickie centrum zdrowia