Nozdrza tylne

Odpowiada dolnej części chrzęstnej lub ruchomej nosa. Jest on ograniczony przyśrodkowo przez przegrodę oraz przez odnogę środkową dużych chrząstek skrzydełkowatych (crus med cart, alaris maioris), bocznie -przez blaszkę boczną chrząstek (lamina lateralis) i tkanki miękkie. Rozciąga się on około 1 cm w głąb nozdrzy i jest pokryty skórą, która posiada włosy (vibrissae) grubsze od przodu oraz gruczoły potowe i łojowe. W połowie wysokości zewnętrznej ściany znajduje się próg przedsionkowy lub nosowy (limen oestibuli – limen nasi); próg jest utworzony, gdy skrzydełko odchyla się na zewnątrz (niektórzy autorzy odróżniają atrium nasi w granicach przedsionka). Nozdrza tylne (choanae). Nozdrza tylne stanowią połączenie między tylną częścią jam nosowych i jamą nosowo-gardłową. Małżowiny kończą się około 10 mm brzusznie od nich i w normalnych warunkach nie zamykają otworów. [hasła pokrewne: rzadkie choroby genetyczne spis, nozdrza tylne, badanie ubm ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie ubm nozdrza tylne rzadkie choroby genetyczne spis