Peptydowy agonista receptora erytropoetyny do czystej Aplazji czerwonych krwinek ad

Zmniejszenie stosowania podskórnej drogi podawania i modyfikacja tego preparatu epoetyny alfa były związane z gwałtownym spadkiem częstości aplazji komórek czerwonych zależnej od przeciwciał, ale ta komplikacja utrzymywała się na niskim poziomie i była zgłaszano w przypadku większości obecnie dostępnych czynników stymulujących erytropoezę. 6 Aby zmniejszyć ryzyko powstawania przeciwciał, w listopadzie 2005 r. producenci środków stymulujących erytropoezę zalecili dożylne podawanie wszystkich takich produktów licencjonowanych w Stanach Zjednoczonych wśród pacjentów poddawanych hemodializom, nawet chociaż wstrzyknięcie podskórne, w porównaniu z podawaniem dożylnym, wymaga mniejszych dawek epoetyny, aby osiągnąć ten sam poziom hemoglobiny. Czysta aplazja czerwonokrwinkowa spowodowana obecnością przeciwciał antytrytropetynowych rzadko ogranicza się samoistnie, a postępowanie z tym stanem było problematyczne.9 Leczenie środkami immunosupresyjnymi w niektórych przypadkach wyleczyło 9, ale reaktywność epoetyn lub darbepoetyny alfa może ponownie – wywoływać tworzenie przeciwciał.10 Reakcje anafilaktyczne po wielokrotnych wstrzyknięciach epoetyny lub darbepoetyny alfa zgłaszano u pacjenta z czystą aplazją komórek czerwonych.
Obserwacja, że peptyd może działać jako agonista receptora erytropoetyny, a tym samym stymulować erytropoezę, została zgłoszona w 1996 r., Ale oryginalny peptyd (EMP-1) nie został opracowany jako środek terapeutyczny. Później syntetyczna erytropoetyna na bazie peptydów. -receptor agonista z sekwencją aminokwasów niezwiązaną z natywną lub rekombinowaną erytropoetyną (Hematide, Affymax) został opracowany i wykazano, że stymuluje erytropoezę in vitro i u różnych gatunków zwierząt.13 Wyniki badań fazy i fazy 2 wykazały że erytropoezę można stymulować u zdrowych ochotników oraz u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek lub nowotworem.14-17 (Od redakcji: Czytelnicy mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat struktury i farmakologii agonisty w Current Opinion in Investigational Drugs 2008; 9: 1034- 47.)
Przeciwciała antytrytropetynowe nie hamują stymulacji proliferacji komórek erytroidalnych przez agonistę w linii komórkowej erytroleukemii lub pierwotnej hodowli szpiku kostnego.18 W modelu szczurzym aplazji czystych komórek czerwonkowych, ten agonista receptora erytropoetyny korygował niedokrwistość zostały wywołane przez przeciwciała antierythropoietin.18 W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki zastosowania tego agonisty receptora erytropoetyny opartego na peptydach do leczenia pacjentów, którzy mają czystą aplazję komórek czerwonych z powodu przeciwciał przeciwko antropetietinie.
Metody
Projekt badania
Głównym celem tego otwartego, jednogrupowego badania było ustalenie, czy syntetyczny agonista receptora erytropoetyny na bazie peptydów może zwiększać i utrzymywać poziomy hemoglobiny powyżej 11 g na decylitr, bez potrzeby transfuzji krwinek czerwonych u pacjentów z przeciwciałami antytrytropetyny. i czystą aplazję krwinek czerwonych. Zbadano również wpływ tego agonisty na konieczność transfuzji czerwonych krwinek, czas potrzebny na korygowanie niedokrwistości przy braku transfuzji, wymagania dotyczące dawki i bezpieczeństwo. Przedstawiamy tutaj wyniki pierwszych 14 pacjentów, którzy zostali zapisani między 23 marca 2006 r. A 8 września 2008 r., A następnie do 31 marca 2009 r.
Proces został zaprojektowany, wdrożony i nadzorowany przez komitet sterujący złożony z trzech nefrologów, hematologa, farmaceuty i dwóch przedstawicieli sponsora (Affymax)
[podobne: rehabilitacja ud, allegro hantle, nozdrza tylne ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro hantle nozdrza tylne rehabilitacja ud