Peptydowy agonista receptora erytropoetyny do czystej Aplazji czerwonych krwinek cd

Komitet sterujący dokonał przeglądu i potwierdził, że pacjenci kwalifikują się do rekrutacji i regularnie sprawdzał pojawiające się dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności. Dane zostały pozyskane i zweryfikowane przez każdego badacza, a firma Parexel International została zlecona w celu sprawdzenia dokładności i wiarygodności danych zgodnie z międzynarodową konferencją na temat wytycznych w sprawie harmonizacji i dobrych praktyk klinicznych. Jeden z naukowców napisał pierwszą wersję manuskryptu, a komitet sterujący podjął decyzję o przekazaniu rękopisu do publikacji. Wszyscy autorzy wnieśli wkład do manuskryptu, zatwierdzili ostateczną wersję i gwarantowali kompletność i dokładność danych. Protokół badania został zatwierdzony przez krajowe organy ds. Zdrowia w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech oraz lokalny komitet etyczny w każdym miejscu. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę, a badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej i Deklaracją Helsińską.
Wybieralność
Pacjenci byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli byli w wieku powyżej 18 lat i jeśli mieli przewlekłą chorobę nerek (z lub bez potrzeby dializy) i czystą aplazję krwinek czerwonych lub niedorozwój krwinek czerwonych z powodu obecności antytryropoetyny przeciwciała. Komitet sterujący potwierdził, że każdy pacjent miał udokumentowaną historię ciężkiej hipoplazji erytroidalnej lub aplazji i otrzymał diagnozę czystego niedoboru krwinek czerwonych lub niedorozwoju na podstawie wyników badań histopatologicznych szpiku kostnego; były pozytywne dla przeciwciał antytrytropetynowych, jak oceniono za pomocą testu radioimmunoprecypitacji5; miał liczbę retikulocytów mniejszą niż 30 × 109 na litr; i miał spadek stężenia hemoglobiny lub potrzebę transfuzji czerwonych krwinek, lub obu, podczas otrzymywania stabilnej lub zwiększonej dawki epoetyny alfa, epoetyny beta lub darbepoetyny alfa. Niektórzy pacjenci otrzymywali leczenie immunosupresyjne, które miało zostać przerwane co najmniej 3 miesiące przed przyjęciem do szpitala. Siedmiu pacjentów, którzy otrzymali diagnozę czystej aplazji czerwonokrwinkowej krótko przed wprowadzeniem do badania, nie było leczonych immunosupresyjnie. W momencie rejestracji pacjenci musieli być zależni od transfuzji lub mieć stężenie hemoglobiny stale poniżej 11 g na decylitr. Głównymi kryteriami wykluczenia była obecność innego zaburzenia hematologicznego lub innej przyczyny czystej aplazji komórek czerwonych lub obecnego leczenia czynnikiem stymulującym erytropoezę lub środkiem immunosupresyjnym.
Leczenie i wyniki pomiarów
Próbki krwi uzyskano w punkcie wyjściowym dla pełnej liczby krwinek i oceny liczby retikulocytów, poziomów mocznika, poziomu elektrolitów, wartości funkcji wątroby, stanu żelaza i poziomów przeciwciał przeciw protektomii i przeciwciał antyagonistycznych. Leczenie syntetycznym agonistą receptora erytropoetyny na bazie peptydów rozpoczęto od dawki 0,05 mg na kilogram masy ciała u 12 pacjentów i 0,075 mg na kilogram u 2 pacjentów (protokół dopuszczał początkową dawkę do 0,10 mg na kilogram). . Agonistę podawano we wstrzyknięciu podskórnym co 4 tygodnie, a dawkę dostosowywano na podstawie określonego docelowego poziomu hemoglobiny.
[więcej w: zaburzenia integracji sensorycznej test, muzykoterapia warszawa, specjalizacje lekarskie wykaz ]

Powiązane tematy z artykułem: muzykoterapia warszawa specjalizacje lekarskie wykaz zaburzenia integracji sensorycznej test