Systematyczny przeglad i dyskusja na temat poznawczych behawioralnych podejsc objawowych do urojen i halucynacji

Badania nad poznawczo-behawioralną terapią psychozy (CBTp) rozwinęły się od oceny ogólnych podejść do skupiania się na konkretnych objawach. Przeprowadzono przegląd dowodów na ukierunkowane badania nad urojeniami i halucynacjami. Zawarliśmy randomizowane badania kontrolowane (RCT) badające wpływ zindywidualizowanych interwencji opartych na CBT, koncentrując się zarówno na urojeniach, jak i na halucynacjach. Zidentyfikowano 12 odpowiednich RCT. Cztery RCT skupiały się na urojeniach, z których trzy przyjęły ukierunkowane podejście ukierunkowane na mechanizmy zakładające przyczynowość do prześladowczych urojeń. Osiem RCT koncentruje się na halucynacjach, wspólnym elementem tych badań jest skupienie się na postrzeganej nierównowadze mocy pomiędzy głosem (głosami) a słuchającym głos, w celu zmniejszenia dystresu i dysfunkcji. Tylko trzy RCTS były odpowiednio zasilane; pozostałe były próbami pilotażowymi. Wszystkie badania donoszą o wielkościach efektu w porównaniu z traktowaniem jak zwykle powyżej d = 0,4 na co najmniej jednym pierwotnym wyniku po terapii, z kilkoma efektami w dużym zakresie. Wpływ na wynik pierwotny utrzymywał się w przypadku pięciu z siedmiu badań, które miały znaczące wyniki i odnotowały dalsze porównanie, ale większość okresów obserwacji była krótka. Chociaż badania celowane wciąż są w fazie początkowej, wyniki są obiecujące, z tendencją do wyższych efektów w porównaniu z małym lub średnim zakresem stwierdzonym dla ogólnej CBTp. W praktyce klinicznej CBTp będzie musiała nadal obejmować różne podejścia, które można dostosować do pacjentów w elastyczny sposób, zgodnie z głównymi celami i dominującą kombinacją objawów. Jednak podejścia skupione na objawach i przyczynowo-interwencjonistyczne są informatywnymi strategiami badawczymi w celu oceny skuteczności poszczególnych składników lub mechanizmów generycznej CBTp. [patrz też: lek bez recepty na owsik, mysłowickie centrum zdrowia, schizofrenia u dzieci ]

Powiązane tematy z artykułem: lek bez recepty na owsik mysłowickie centrum zdrowia schizofrenia u dzieci