Wzmozenie cisnienia krwi w tetnicy plucnej

Wzmożenie ciśnienia krwi w tętnicy płucnej prowadzi do przerostu prawej komory serca; poza tym lewa komora musi również pracować silniej ze względu na istnienie przetoki tętniczo-żylnej. Większość chorych z przetrwałym przewodem tętniczym umiera przed 25 rokiem życia wskutek nagłej lub stopniowej niewydolności mięśnia sercowego albo wskutek zapalenia wsierdzia, którego punktem wyjścia jest odcinek przewodu w obrębie ujścia do tętnicy płucnej; podwiązanie przewodu może doprowadzić do wyleczenia zapalenia wsierdzia drogą wyłączenia urazu hemodynamicznego w miejscu ujścia przewodu. Wskutek urazu wewnętrznego przewód może nawet ulec wyjątkowo naddarciu. [patrz też: ośrodek leczenia uzależnień wrocław, zaburzenia integracji sensorycznej test, kalmary wartości odżywcze ]

Powiązane tematy z artykułem: kalmary wartości odżywcze ośrodek leczenia uzależnień wrocław zaburzenia integracji sensorycznej test