Zakazenie krwiopochodne

Zakażenie krwiopochodne, czyli przerzutowe, spostrzega się w śwince, grypie, zapaleniu migdałków podniebiennych, zapaleniu zębodołów i w innych chorobach zakaźnych. Niektórzy twierdzą, że bakterie mogą dostawać się do trzustki przez obfitą sieć naczyń limfatycznych, które łączą pęcherzyk żółciowy z węzłami chłonnymi w głowie trzustki (infectio lymphogenes). Prawdopodobnie jednak ta droga nie odgrywa dużej roli, gdyż węzły chłonne w głowie trzustki, znajdują się bardzo rzadko (Karot Chodkowski.). Trzustka może ulec zakażeniu także przez ciągłość. Bywa to wtedy, gdy zakażenie przechodzi ze wspólnego przewodu żółciowego bezpośrednio na głowę trzustki. Bez względu na drogę przenikania bakterii do trzustki zakażeniu sprzyjają czynniki mechaniczne, utrudniające odpływ soku trzustkowego do dwunastnicy, a przez to ułatwiające osiedlanie się bakterii w trzustce oraz zwiększające ich zjadliwość. Dużą rolę w powstaniu chorób trzustki odgrywa przewlekłe nad używanie napojów alkoholowych oraz zatrucia pokarmowe, zwłaszcza konserwami mięsnymi i rybnymi. Alkohol może działać chorobotwórczo na trzustkę już bezpośrednio. Przemawiają za tym dość liczne przypadki marskotwórczego zapalenia trzustki u nałogowych pijaków, u których nie stwierdzono równoczesnej marskości wątroby albo zmiany w wątrobie były słabsze i świeższe niż w trzustce. Alkohol może uszkadzać trzustkę także pośrednio, wywołując uprzednio marskość wątroby, gdyż sprawa ta utrudniając krążenie w żyle wrotnej wiedzie do biernego przekrwienia trzustki. Choroby trzustki mogą powstawać na tle samo zatrucia ustroju jadami wytwarzającymi się w nim samym, np. w przebiegu przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych, w ciąży, w przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego, w chorobach przemiany materii, w gruźlicy. Bardzo często choroby trzustki dołączają się do chorób wątroby, pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych, zwłaszcza do kamicy żółciowej i do zapalenia pęcherzyka oraz dróg żółciowych. Zmiany w trzustce powstają szczególnie często, gdy te choroby przebiegają z zatkaniem wspólnego przewodu żółciowego oraz z długotrwałymi kurczami zwieracza brodawki dwunastniczej. Na tym tle może powstawać bardzo ciężkie uszkodzenie trzustki, zwane martwicą trzustki. Choroby utrudniające krążenie w żyle wrotnej, przede wszystkim marskość wątroby, wywołują bierne przekrwienie trzustki, usposabiające do innych jej chorób. [przypisy: rehabilitacja ud, nozdrza, olx amstaff ]

Powiązane tematy z artykułem: nozdrza olx amstaff rehabilitacja ud